KU midler tildeles Trine Wester

Ved siste KU tildeling ved KHiO ble Trine Wester tildelt KU midler til prosjektet “The Techno Sublime”

Utdrag fra søknadstekst;

“Ved å plassere diskusjonen om teknologi innenfor en humanistisk tradisjon ønsker jeg å
fokusere på det som for meg framstår som vår tids viktigste fortelling: fortellingen om
teknologi. Med The Techno Sublime forsøker jeg å finne måter å jobbe med spørsmål
om teknologi i en kunstnerisk og undervisningsbasert kontekst. Prosjektets hensikt er å
øke bevisstheten og spre interesse for teknologifilosofi blandt KHiO’s studenter, og
sammen med studentene finne måter dette kan brukes i den enkeltes kunstneriske
praksis. Dette skjer gjennom eget KU arbeid og 3 workshops med tverrfaglige
studentgrupper ved KHiO. Prosjektet avsluttes og fomidles gjennom en utstilling og
publisering av prosjektets resultater på nett. “

dForm gratulerer!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s