Superbrukere

Vi arrangerer kurs for superbrukere på laserkutting/gravering inntil en gang hver uke fra 10:00 til 16:00 med plass til maks 2 deltakere per gang – vi kan ofte være fleksible mht. valg av dag. Påmelding gjøres via e-post dform@khio.no. Det forutsettes at man har gode kunnskaper i bruk av Adobe Illustrator før man melder seg på kurs.

Superbrukere får tilgang til dForm på hverdager fra 9:00 til 16:00 og kan reservere laseren i timeedit. Det er ikke tilgang for å jobbe på kveldstid eller i helgene. Superbrukere som ikke holder orden, benytter ikke godkjente materialer, forvolder skade på utstyret ved uaktsom bruk eller på annen måte bryter med de føringer som er gitt av dForms ansatte, risikerer å bli utestengt fra dForm og miste alle privilegier.

 

Advertisements