Utstyr & Teknikker

På dForm har vi utstyr for 3D skanning og 3D printing innen flere teknologier for et bredt spekter av materialer og kvaliteter. I tillegg har vi en laser som kan brukes til å kutte og gravere i en rekke forskjellige materialer. Vi tilbyr opplæring i laserkutting og 3D skanning med fotogrammetri og Primesense sensorer. Verksmester Trond Mikkelsen bistår alle studenter med veiledning og gjennomføring av prosjekter.

3D Skanning:

Vi har en ZCorp (Creaform) ZScanner 700 håndholdt laserskanner for studiobruk for prosjekter som krever høy presisjon og målbarhet. Denne betjenes av de ansatte på dForm etter avtale med den enkelte student eller ansatte. Vi har også 2 stk. Asus Xtion Pro Live sensorer og en laptop med Skanect programvare installert, og vi jobber dessuten med diverse løsninger for fotogrammetri som Autodesk 123D Catch og Autodesk ReCap samt Agisoft Photoscan. Dette er enklere løsninger som i mange tilfeller kan gi gode nok modeller og større frihet med tanke på subjekt og lokasjon, og dessuten brukes av den enkelte student/ansatte selv. Studenter og ansatte betaler ingen ting for 3D skanning i skoleprosjekter, med mindre verksmester må være med på lokasjon utenfor skolen eller utenom normal arbeidstid.

3D Printing:

På dForm disponerer vi for tiden 3 forskjellige 3D printere innen 3 forskjellige teknologier, med forskjellige muligheter, byggevolum, materialer og priser. Vi har en ZPrinter 650 pulverprinter fra ZCorp (3DSystems) med fargemuligheter. Vi har også en Dimension uPrint FDM maskin som lager modeller i ABS plast og en Objet Connex 500 som lager plastmodeller i både myke og harde materialer (over 200 forskjellige) med høy oppløsning og kvalitet. Studenter/ansatte må levere printklare filer i riktig format (ply/vrml for fargeprint, stl for alt annet) og verksmester prosesserer filene og betjener maskinene. Studenter/ansatte betaler kun materialkostnader – priser regnes ut ved prosessering av filene og vil avhenge av valg av teknologi og materiale samt modellens beskaffenhet.

Laser Kutting/Gravering:

For kutting og gravering i papp, plast, papir, tynne MDF/finér plater og tekstiler har vi en 75 watts Sprit GX Laserpro fra GCC med arbeidsbord på 96×61 cm. Vi bistår studenter/ansatte med mindre jobber og gir opplæring i bruk av maskinen på egenhånd. Studenter/ansatte skaffer sine egne materialer og betaler ingenting for bruken. Vi kan også bistå med å skaffe riktige materialer.

Annet Utstyr:

I tillegg til maskinparken har vi også en del programvare for modellering, skanning og postprosessering av filer for printing. Det er i stor grad snakk om svært spesialisert programvare og vi tilbyr normalt ikke opplæring i bruk av denne.

I tillegg til det som finnes på dForm har skolen også et eget CNC verksted med bordfres, vannkutter og en større 100 watts laser. CNC verkstedet har egen nettside og verksmester er Frido Evers.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s